هاگوارتز یه قلعه بزرگ ۷ طبقه است با برج‌های زیاد که دارای ۱۴۲ پلکان است و در قرون وسطی حدود ساله ۹۹۳ توسط ۴ جادوگر بزرگ آن زمان گدریک گریفیندر،هلگا هافلپاف،روونا ریونکلا و سالازار اسلیدرین ساخت شد تا بزرگترین مدرسه جادوگری دنیا بشود.
هاگوارتز در تپه‌های اسکاتلندی نزدیک دهکده جادوی هاگزمید بنا شده است و نه آنچنان دور از دافتون در بانفشایر و اچینته در لوچابور
قلعه هاگوارتز پر از معماری جادویی که نمونهٔ بارز آن پل‌های متحرک است که توسط روونا ریونکلا ساخت شده است
همچنین هاگوارتز با انواع ورد‌ها محافظت میشود.ورد‌های که باعث میشود مشنگ‌ها آنرا نبینند،کسی‌ نتواند در آن غیب شود و کسی‌ نتواند بی‌ اجازه وارد محوطه آن شود چه هاوائی چه زمینی‌
فضای جادوی در هاگوارتز اینقدر قوی هست که هنوز جادو‌های بستنی در آن کار میکنند و هرگز از بین نمی‌روند.برای همین است که شم‌ها معلق می‌مانند یا جادوی ۱۰۰۰ ساله پله‌ها هنوز کاربرد دارد.
در پایین‌ترین بخش مربوط به هاگوارتز حتا پائینتر از دخمه‌ها مکانی وجود دارد که توسط سالازار اسلیتیرین سخته شده است و معروف به تالار اسرار می‌باشد.در این تالار سالازار‌های لایی به نام باسیلیسک را زندانی کرده است تا اگر زمانی‌ نیاز به پاکسازی مدرسه از مشنگ زده‌ها شد به کار بیاید.مساله اصالت دلیل اصلی‌ دشمنی سالازار با دیگر بنیان گذاران مدرسه بود.
قسمت بالاتر حفره اسرار میشود دخمه ها.این بخش بزرگ از قلعه به تعداد زیادی تالار و اتاق تقسیم میشود از جمله کلاس معجون سازی،اتاق عمومی اسلیتیرین،دفتر پروفسور اسنیپ،راهرو کیدویچ و تعداد زیادی از اتاق‌ها و تالار‌های دیگر.
بخش بالاتر زیر زمین قلعه است که به ۳ بخش اصلی‌ تقسیم میشود:
لنگرگاه زیر زمینی‌ که قایق‌های هاگورتز در آن مکان نگاه داری میشوند.این بخش با پلکان کوچکی به تالار ورودی وصل میشوند.
آشپزخانه که درست زیر تالار اصلی‌ می‌باشد.در آنجا بیش از ۱۰۰ جّن خانگی مشغول به کار هستند.این تعداد از جّن‌های خانگی در هیچ مکانی از دنیا یافت نمیشوند
اتاق عمومی هافلپاف هم در زیر زمین قلعه است که ورودی آن پشت چندین بشکه چوبی پنهان شده است.برای ورود به این تالار کافیست به چندین بشکه با ریتم خاصی‌ ضربه بزنید درست همانند ورودی کوچه دیاگون.
بزرگترین بخش قلعه طبقه همکف است.در این طبقه اولین بخشی که به آن دسترسی‌ درین باغ ورودی است.این باغ محوطی مستطیلی شکل است که به سمت غرب سخته شد و از آنجا میتواند به جنگل دریاچه یا کلبه شکاربان رفت.از سمت دیگر این باغ به تالار ورودی وصل میشود.تالار ورودی تالاری با سقف بسیار بلند است که دیوار‌های آن پر از مجسمهها و نقشی‌ است.در این تالار ۳ در و یک پلکان موجود است.پلکان ۲ سوی یکی‌ به زیر زمین و دیگری به طبقه اول وصل میشود.در بزرگی‌ از جنس بلوط به این تالار در به تالار اصلی‌ وصل می‌کند و ۲ در کوچک یکی‌ به تالار کوچک پذیرش و دیگری به انبار وصل میشود.
در مرکز قلعه باغ کوچک دیگری موجود است که محل اتصال بخش‌های مختلف قلعه است مس برج مرکزی.این باغ به باغ تغییر شکل نیز معروف است به این دلیل که بزرگترین کلاس قلعه یعنی‌ کلاس پیشگویی در کنار آن است.
از سمت دیگر قلعه به پول چوبی بزرگی‌ نصب میشود که از داره می‌گذرد و به بخش دیگر از جنگل وصل میشود.
همچنین باید گفت که بسیاری از تالار‌های دیگر مثل تالار مدال ها،دفتر سرایدار،گلخونه ها،کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه،تالار نقاشی‌ها و … نیز در این طبقه هستند.
طبقات بعدی مثل هر قلعه بزرگی‌ در دنیا پر از اتاق‌ها و تالار هست.می‌توان گفت که دستشویی میرتل گرین در طبقه اول است.کتاب خانه در طبقه چهارم،درمانگاه در طبقه سوم،همام ارشد‌ها در طبقه پنجم،دفتر استاد دفاع در برابر جادوی سیاه در طبقه دوم،اتاق ضروریت در طبقه هفتم و دفتر پروفسور سلگ هورن در طبقه ششم است.
همچنین هاگوارتز تعداد زیادی برج دارد که تعدادی از آنها به این نم‌ها میباشند.برج گریفیندر که محل استراحت جادو آموزان گریفیندر است.برج ریونکلا که محل استراحت جادو آموزان ریونکلا است.برج مدیریت که مدیر مدرسه در آنجا می‌باشد.برج تاریک که به نوعی زندان است.برج ستاره شناسی‌ که کلاس ستاره شناسی‌ در آن برگزار میشود.برج ناقص و برج ساعت هم در بخش غربی قلعه واقع شدن و همچنین برج غربی که که جغد دانی هگورتز محسوب میشود.